Atgriešana/Apmaiņa

Preces maiņa un nodošana atpakaļ

Klientam ir tiesības atteikties no darījuma 14 dienu laikā un pasūtīto Preci apmainīt vai nodot atpakaļ. Minētais 14 dienu termiņš sākas ar brīdi, kad Klients Preci saņēmis.

Preces maiņas un nodošanas atpakaļ gadījumā, Klientam jāaizpilda Atgriešanas iesniegums 14 dienu laikā kopš Preces saņemšanas brīža. Klients to var izdarīt, aizpildot atgriešanas veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi macronlatvia@gmail.com.

Klientam Prece jāatgriež 14 dienu laikā pēc atgriešanas pieteikuma iesniegšanas vai jāuzrāda dokumenti, kuri apliecina Preces nodošanu loģistikas kompānijai augstāk minētajā laika periodā. Tirgotājs patur tiesības aizturēt jebkādu atgriešanas procesu līdz ir saņēmis Līgumā minēto Preci vai Klients ir sniedzis pierādījumus, kas apliecina Preces atgriešanu.

Maināmā vai atpakaļ nododamā Prece nedrīkst būt bojāta vai ar nēsāšanas pazīmēm, Precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, un Precei jābūt ar visām oriģinālajām etiķetēm. Ja atgrieztā Prece tiek konstatēta kā bojāta, tad Klients nes atbildību tikai par Preces lietošanas manieri, kas ir pēc dabas, īpašībām  vai funkcionalitātes neatbilstoša, Klientam būtu jāapejās un jālieto produktu tā, kā parasti veikalos atļauts.

Klientam ir pienākums Preces iepakojumu vienmēr atvērt uzmanīgi, to nebojājot. Ja iepakojumu nav iespējams atvērt, to nesabojājot, Preces nodošana atpakaļ oriģināliepakojumā nav pieprasīta

Klients Preci var nodot atpakaļ Pārdevēja ofisā Rīgā, Ūnijas iela 11a. Gadījumā, ja kā piegādes veids bija izvēlēts Omniva pakomāts, Latvijas Pasts vai Pasta Stacija Preci var mainīt vai nodot atpakaļ ar šo pašu piegādes piegādes veidu. Visus izdevumus, kas saistīti ar atgriešanu, veic Klients.

Maiņas gadījumā E-veikals nosūta Klientam jaunu Preci tūlīt pēc apmaināmās Preces saņemšanas. Izdevumi, kas saistīti ar atkārtotu preces piegādi, tiks segti no Pārdevēja puses.

Ja tiek atgriezta visa Pasūtījuma summa, Pārdevējs atgriež Klientam visu Līgumā minēto summu, iekļaujot arī piegādes izmaksas. Ja Pasūtījums tiek atgriezts daļēji un piegādes maksa tika pievienota Pasūtījuma summai, Pārdevējs var atgriezt piegādes izmaksas proporcionāli Preču skaitam Pasūtījumā.

Naudas atmaksa Klienta bankas kontā tiks veikta ne vēlāk kā nākošajā bankas darba dienā. Ja Pasūtījums tika apmaksāts skaidrā naudā, tad Klientam, jāierodas Pārdevēja ofisā un nauda jāsaņem klātienē.